Fra mai 2016 og i ett år er Vegard Stubhaug vikar for Knut Nymoen. 

Fra september 2016 er Kari Dugstad vikar ved senteret. Hun vikarierer for flere av fastlegene tirsdag-fredag hver uke.